Zero waste akadēmija

Zero waste akadēmija

by Mājas lapas moderators, 2017. gada 18. jūnijs
25.08.-26.10.2017.|  Ziemeļvalstu ministru padomes birojā Latvijā telpās Berga bazārā, Marijas ielā 13/3, Rīgā

“Zero waste akadēmijas” mērķis bija informēt, izglītot un iedvesmot pasākuma dalībniekus, lai veicinātu vietēju iniciatīvu rašanos Latvijā, kuru mērķis ir samazināt radīto atkritumu daudzumu.

Katrā no piecām bezmaksas nodarbībā izglītojošus, iedvesmojošus stāstījumus sniedza nozares profesionāļi, bija dzirdami vietējo un ārvalstu uzņēmēju un aktīvistu pieredzes stāsti, kā arī darbojāmies kopā praktiskās daļas ietvaros, lai meklētu risinājumus un iespējas īstenot dažādas iniciatīvas vietējā līmenī.

“Zero waste akadēmija” bija vienots piecu pasākumu cikls 2017. gada rudenī, kas secīgi aptvēra visas Zero waste pamatjomas: Samazini, Lieto atkārtoti, Salabo, Pārveido, Šķiro pārstrādei.

Kas ir Zero waste?

Latvijā lielākā daļa sadzīves atkritumu joprojām tiek noglabāta atkritumu poligonos. Kaut arī tiek īstenotas šķirošanu veicinošas aktivitātes, kopējais atkritumu daudzums pieaug, norādot uz resursu nelietderīgu izmantošanu. Tas, savukārt, rada vajadzību pēc jaunu derīgo izrakteņu ieguves, materiālu ražošanas, kam ir būtiska negatīva ietekme uz vidi.

Pāreja uz aprites ekonomiku, kurā produktu, materiālu un resursu vērtība tiek uzturēta pēc iespējas ilgāk un radīto atkritumu daudzums tiek samazināts, ir neatņemama daļa no rīcības, lai attīstītu ilgtspējīgu, resursu izmantošanas ziņā efektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku. Zero waste jeb bezatkritumu pieeja piedāvā dažādu līmeņu stratēģijas, lai īstenotu virzību uz aprites ekonomiku, tos ietverot 5 pamatprincipos – Samazini, Lieto atkārtoti, Salabo, Pārveido un Šķiro pārstādei.

Zero waste pieejas īstenošana ne tikai risina vides problēmas vietējā un globālā mērogā, bet potenciāli var sniegt būtisku ieguldījumu vietējās labklājības uzlabošanai.  Šāda labklājība ir balstīta nevis uz materiālā patēriņa pieaugumu, bet gan uz efektīvu resursu izmantošanu un sadarbību vietējā līmenī.

Akadēmijas nodarbību saturs

Samazini

 • Kas ir Zero waste koncepts un kāpēc tas šobrīd ir tik svarīgi mums gan kā indivīdiem, gan kopienām? – video
 • Kāpēc mēs gribam jaunas lietas pat tad, ja nevajag, un kas slēpjas aiz mūsdienu pārspīlētā patērnieciskuma? Uzvedības ekonomika un izvēles arhitektūra kā bezmaksas rīki atkritumu daudzuma mazināšanai. Stāstīja Dr.Phd., profesors Ivars Austers – video
 • Latvijas un ārvalstu piemēri patēriņa un atkritumu samazināšanas iniciatīvām. Veidi kā indivīds var mazināt atkritumu rašanos – video
 • Vai Latvijā ir iespējams izveidot Zero waste jeb beziepakojuma pārtikas veikalu? Kas tam ir nepieciešams? Citu valstu piemēri – video
 • PVD komentārs par biezpakojumu veikalu izveidi Latvijā – video
 • 30 minūšu kopavilkums no pasākuma

Lieto atkārtoti

 • Kādēļ nepieciešams veicināt lietu atkārtotu izmantošanu un kādi tam ir šķēršļi? – video
 • Kāda ir saistība iedzīvotāju labklājībai ar Zero waste īstenošanu? Stāstīja ilgtspējas zinātnieks Elgars Felcis – video
 • Pieredzes stāsts par Muki.lv rīkotajiem “Mantu maiņas” pasākumiem, kuros notiek derīgo, bet apnikošo rotaļlietu apmaiņa. Stāstīja Iveta Sondore no Muki.lv – video
 • Latvijas un ārvalstu piemēri par to, kā vietējā līmenī cilvēki veiksmīgi organizējas, lai nevajadzīgie resursi iegūst jaunus saimniekus – video
 • Ar pieredzi dalījās arī Līga Bieziņa par Valmieras pašvaldības pieredzi – video
 • Somijas pieredzes stāsts par to, kā panākt iedzīvotāju iesaisti iniciatīvās, kurās notiek dalīšanās un apmaiņa ar resursiem
 • 30 minūšu kopsavilkums no pasākuma

Salabo

 • Kāda ir labošanas nozīme kopienu labklājībai un Zero waste īstenošanā? Cik ilgs ir mūsdienu tehnoloģiju mūža ilgums un ko vispār ir iespējams salabot? Stāstīja “Zaļā Brīvība” vadītājs, Dr. geogr. Jānis Brizga – video
 • Kādas ir lietu labošanas pieauguma perspektīvas Latvijā? Kāda ir citu valstu pieredze šo aktivitāšu veicināšanā? Stāstīja Natālija Cudečka-Puriņa no VARAM – video
 • Repair cafe jeb “Mantu labotavas” meistara Friča Kalveļa pieredzes stāsts un labošanas demonstrācija  – video
 • Repair cafe organizatores Lāsmas Ivaskas pieredzes stāsts. Citi Latvijas un ārvalstu labie piemēri labošanas veicināšanai. Ko pašvaldība var darīt, lai veicinātu šādas iniciatīvas? – video
 • 30 minūšu kopsavilkums no pasākuma

Pārveido

 • Mūsdienu ilgtnespējīgās tendences un potenciāls vienam mērķim saražotus materiālus lietderīgi izmantot citam mērķim. Kas ir tie materiāli, kurus var pārveidot, kādos apstākļos to var izdarīt? – video
 • Sociālā uzņēmuma “Lude” pieredzes stāsts par paklāju aušanu no audumiem, kas citiem kļuvuši par atkritumiem. Stāstīja Solvita Kostjukova no Lude
 • Latvijas un ārvalstu piemēri par to, kā labāk savstarpēji organizēties, lai tā lieta, kas vienam ir atkritums, nonāk pie tā, kam tas ir izejmateriāls – video
 • Latvijā pārveidoto jeb upcycle lietu izstāde ar stāstījumu – video
 • 30 minūšu kopsavilkums no pasākuma

Šķiro pārstrādei

 • Šķirošana kā beidzamā iespēja, kad neko citu vairs nav iespējams ar materiālu iesākt. Ko vispār var pārstrādāt un kas ir pareiza šķirošana? Stāstīja Ginta Gailuma no ZAAO – video
 • Kas Latvijā notiek ar šķirošanu? Valsts atkritumu apsaimniekošanas mērķi, to sasniegšanas iespējas un plāni. Stāstīja Rudīte Vesere no VARAM- video
 • Kā pašvaldībās īstenot veiksmīgu sabiedrības informēšanas, kampaņu organizēšanas pieeju, lai veicinātu šķirošanas aktivitātes? Stāstīja Laura Berga no Latvijas Zaļā punkta – video
 • Bokashi kompostēšanas ekseprimenta rezultāti un secinājumi. Stāstīja Artūrs Jansons no homo ecos: – video
 • Francijas pilsētas Rubē piemērs Zero waste īstenošanā. Stāstīja Lucie Dupont no homo ecos: – video
 • Ko vēl vietējās pārvaldes līmenī var darīt, lai veicinātu šķirošanu? Latvijas un ārvalstu labie piemēri. Stāstīja Lilija Apine no homo ecos: – video
 • 30 minūšu kopsavilkums no pasākuma

Nodarbības tika īstenotas projekta “Building Zero Waste Society” ietvaros, ko līdzfinansē Ziemeļvalstu ministru padome.

logo kopa

Nav komentāru


Uzraksti komentāru!

Your email address will not be published Required fields are marked *

 

*