Atkritumu samazināšanas iespējas Latvijas pašvaldībās

Atkritumu samazināšanas iespējas Latvijas pašvaldībās

by Mājas lapas moderators, 2018. gada 1. jūnijs

30. maijā biedrība “homo ecos:” sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību organizēja pasākumu pašvaldību un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu pārstāvjiem Apaļā galda diskusija par atkritumu samazināšanas iespējām Latvijas pašvaldībās.

  • Pasākuma ievadā Lilija Apine no homo ecos: sniedza ieskatu zero waste jeb bezatkritumu pieejas konceptā – kādus principus šī pieeja ietver un kādus papildus labumus vietējām kopienām atkritumu radīšanas samazināšana rada. Latvijas Pašvaldību savienības pārstāve Sniedze Sproģe runāja par iespējām un nepieciešamību pašvaldībām veicināt aprites ekonomiku, kā arī dalītās atkritumu vākšanas sitēmas ekonomiskā izdevīguma veicināšanu.
  • Ārvalstu viesis Francijas pilsētas Rubē deputāts Aleksandrs Garsins iepazīstināja ar veiksmes stāstu par to, kā viņa pilsēta kļuva par zero waste pilsētu, kādus soļus pašvaldība veica, kādus pasākumus īstenoja, lai panāktu ievērojamu atkritumu radīšanas samazinājumu, uzsverot to, ka bezatkritumu dzīvesveids uzlabojis vietējo iedzīvotāju pirktspēju, palīdzot vietējai ekonomikai.
  • Arī vairākas vietējās pašvaldības un atkritumu apsaimniekotāji dalījās ar pieredzi, ieviešot pārmaiņas vietējā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā. Osvalds Lucāns, SIA “Madonas namsaimnieks” valdes loceklis, stāstīja par sadzīves konteineru slēgšanu pie daudzdzīvokļu mājām, atkritumu svēršanu, atkritumu šķirošanas popularizēšanas pasākumiem, kā arī maisu sistēmas ieviešanu šķirotajiem atkritumiem. Guntars Levics, SIA “Clean R” valdes loceklis, iepazīstināja ar pirmajiem rezultātiem pēc sadzīves atkritumu svēršanas sistēmas ieviešanas Jūrmalā, kā arī ar to saistītajiem sarežģījumiem. Ivo Bērziņš, Ādažu novada pašvaldības pārstāvis, un SIA “Eco Baltia vide” pārstāve Kristīne Grapmane dalījās ar pieredzi, ieviešot organisko atkritumu dalītas savākšanas konteinerus Ādažos kopš šī gada sākuma.
  • Otrs ārvalstu viesis, Linda Bilsens no ASV, sniedza ieskatu vietējo kopienu aktivitātēs kompostēšanas risinājumu ieviešanā bez pašvaldību vai valdības atbalsta. Linda Bilsens pastāstīja gan par dažādiem kompostēšanas veidiem, gan par dažādajiem modeļiem, kas tiek īstenoti, lai notiktu organisko atkritumu dalīta vākšana, kompostēšana un radušās substrāta realizēšana.
  • Pasākuma noslēgumā klātienes dalībnieki aktīvi iesaistījās savstarpējās diskusijās par aprites ekonomikas veicināšanas iespējām un aktuālu jautājumu apspriešanā, vienojoties par nepieciešamību cieši sadarboties risinājumu rašanā, kā arī regulāri tikties līdzīga veida diskusijās.
  • Pasākumā biedrība “homo ecos:” iepazīstināja ar nesen sagatavoto konspektīvo brošūru Ceļvedis pašvaldībām bezatkritumu sabiedrības veidošanā, kuras sagatavošanu līdzfinansēja Ziemeļvalstu ministru padome projekta “Building Zero Waste Society” ietvaros. Tas ir materiāls iedvesmai un idejām, ar ko sākt, kādus soļus un pasākumus citas pašvaldības Eiropā ir īstenojušas ceļā uz bezatkritumu sabiedrību. Brošūras elektronisko versiju iespējams lejupielādēt šeit.

Pasākumu finansēja Friedrich-Ebert-Stiftung Latvijā projekta “Zero Waste Society” ietvaros.

Pasākuma video ieraksts divās daļās:

Runātāju prezentāciju slaidi pieejami šeit.

Nav komentāru


Uzraksti komentāru!

Your email address will not be published Required fields are marked *

 

*