Lielākā daļa pasaulē ražoto elektropreču ir tapušas jaunattīstības valstu rūpnīcās, kurās par zemu atalgojumu un sliktos apstākļos garas darba stundas strādā nabadzīgo valstu iedzīvotāji un ļoti bieži arī bērni. Turklāt intensīvā rūpniecība triecientempos patērē vietējos dabas resursus, piesārņo un degradē vidi.
Tāpēc projekta mērķis ir izglītot Latvijas iedzīvotājus par aprites ekonomikas pamatprincipiem, īpaši iezīmējot elektropreču ražošanas ietekmi uz vidi un informējot par nepieciešamību samazināt preču patēriņu un ražošanā izmantotos resursus, kā arī veicināt elektropreču labošanu un to sastāvdaļu atkārtotu izmantošanu.

PROJEKTA AKTUALITĀTES

  Radīti informējoši un izglītojoši materiāli par projekta tēmu;
  Īstenotas kopumā radošās darbnīcas vispārizglītojošajās skolās Jelgavā, Valmierā, Rēzeknē un Tukumā;
  Īstenoti kopumā trīs kopienu pasākumi Liepājā, Daugavpilī un Rīgā.
Seko līdzi projekta aktualitātēm mūsu mājaslapā un sociālo tīklu profilos:

      

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS

2017. gada 1. maijs – 2018. gada 30. novembris

PROJEKTA PARTNERI

Biedrība “Radi Vidi Pats”
Biedrība “Latvijas zinātnes centru apvienība”
Biedrība “Tehniskās izglītības un jaunrades skola”

PROJEKTA KOORDINATORE

Lilija Apine
  lilija.apine@homoecos.lv
  +371 29 583 781

PROJEKTA KOMUNIKĀCIJAS VADĪTĀJA

Alise Krūmiņa
  alise.krumina@homoecos.lv
  +371 28 383 784

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ

Alise Krūmiņa
  alise.krumina@homoecos.lv
  +371 28 383 784