Dalīsim brālīgi #2. Skolotāji

PROJEKTA MĒRĶIS

Apmācīt Latvijas profesionāli tehnisko skolu pārtikas tehnologu un pavāru apmācību programmas pedagogus, un vispārizglītojošo skolu mājturības skolotājus par atbildīgu pārtikas patēriņu un atkritumos nonākošās pārtikas daudzuma samazināšanu.

PROJEKTA AKTIVITĀTES

 Izstrādāt mācību materiālus par atbildīgu pārtikās patēriņu, kurus attiecīgās nozares pedagogi varētu integrēt savos mācību priekšmetos.

Projekta ietvaros izstrādātie materiāli:
  Mana pārtikas dienasgrāmata
  Atbildīgs pārtikas patēriņš – lekcija skolotājiem
  Veselīgs uzturs ikdienā

 Sagatavot un realizēt 3 mācību seminārus (Valmierā, Kuldīgā un Rīgā) atbildīga pārtikas patēriņa idejas skaidrošanai Latvijas profesionāli tehnisko skolu pedagogiem un mājturības skolotājiem.

VAIRĀK PAR PROJEKTU

  Ieskaties mācību materiālā pedagogiem, kā arī lejuplādē to.
Seko līdzi projekta aktualitātēm mūsu mājaslapā un sociālo tīklu profilos:

      

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS

2017. gada maijs – 2017. gada novembris

PROJEKTA VADĪTĀJS

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ

Latvijas Vides aizsardzības fonds.