Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģijas sadaļā par iespējamiem risinājumiem ilgtspējīga dzīvesveida veicināšanā tiek aicināts ieviest pārmaiņas rosinošas vides izglītības programmas, nosakot, ka vides izglītībai ir jākļūst par būtisku ilgtspējīga dzīvesveida veicinātāju, izglītojot jauniešus (skolēnus u.c.) un viņu vecākus par nepieciešamību un iespējām mainīt viņu ikdienas praksi, kā arī veicināt līdzdalību ilgtspējīga dzīvesveida aktivitātēs. Stratēģiski svarīgi ir veidot vides izglītības aktivitātes un programmas, kur jauniešu teorētiskās zināšanas tiek papildinātas ar praktiskām aktivitātēm vides sakopšanā un aizsardzībā, kā arī dabas kapitāla atjaunošanā.

Līdz ar to projekta ietvaros četros reģinos tiek organizētas apmācības, kuru mērķa auditorija ir jauniešu līderi, kas izglītosies par ilgtspējīgas attīstības un aprites ekonomikas jautājumiem, kā arī tiks aicināti veidot interaktīvas iniciatīvas, lai izglītotu plašāku publiku par šiem jautājumiem.

PROJEKTA AKTIVITĀTES

  Četras neformālās izglītības apmācības dažādos Latvijas reģionos;
  Jauniešu organizētas iniciatīvas un vienaudžus izglītojoši un uzrunājoši materiāli.
Seko līdzi projekta aktualitātēm mūsu mājaslapā un sociālo tīklu profilos:

      

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS

2017. gada 1. jūnijs – 2018. gada 31. marts

PROJEKTA PARTNERI

PROJEKTA VADĪTĀJS

Artūrs Jansons
  arturs.jansons@homoecos.lv
  +371 29 143 115

PROJEKTA KOMUNIKĀCIJAS VADĪTĀJA

Alise Krūmiņa
  alise.krumina@homoecos.lv
 +371 29 583 781

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ