Kā OMA ar klimata pārmaiņām sadzīvos?

Projekta mērķis ir nodrošināt sabiedrības informēšanas aktivitātes saistībā ar oglekļa mazietilpīgas attīstības (OMA) stratēģijas un VARAM Klimata pārmaiņu departamenta izstrādātā klimata pārmaiņu portāla popularizēšanas pasākumiem 2017. un 2018. gadā.

PROJEKTA AKTUALITĀTES

  Video sižetu sagatavošana un publicēšana par oglekļa mazietilpīgas attīstības principiem atbilstošas uzņēmējdarbības un kopienu iniciatīvu piemēriem Latvijā.

Video sižeti par atkritumu samazināšanu, transportu, energoefektivitāti un pārtiku atrodami Krātuves video sadaļā šeit.

  Informatīvo rakstu un komunikatīvo vēstījumu sagatavošana un publicēšana par oglekļa mazietilpīgas attīstības principiem atbilstošas uzņēmējdarbības un kopienu iniciatīvu piemēriem Latvijā:

  Silts ēdiens bez sildīšanas
  
Maltīte miskastē
  Bizness un klimata pārmaiņas. Nākotnes perspektīva
  
Kā aizbraukt no klimata pārmaiņām

  Projekta rezulātu prezentēšana mazā un vidējā biznesa uzņēmumu pārstāvjiem pasākumā “Vakariņas ar amatpersonu”.
Seko līdzi projekta aktualitātēm mūsu mājaslapā un sociālo tīklu profilos:

      

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS

2017. gada 1. maijs – 2018. gada 30. novembris

PROJEKTA PARTNERI

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ