ZERO WASTE KOPIENAS VEIDOŠANA

Latvijā lielākā daļa sadzīves atkritumu joprojām tiek noglabāta atkritumu poligonos. Kopējais atkritumu daudzums aizvien pieaug, norādot uz resursu nelietderīgu izmantošanu. Tas savukārt rada vajadzību pēc jaunu derīgo izrakteņu ieguves un materiālu ražošanas, kam ir būtiska negatīva ietekme uz vidi.

Zero waste jeb bezatkritumu pieeja piedāvā dažādu līmeņu stratēģijas, lai produktu, materiālu un resursu vērtību uzturētu iespējami ilgāk un samazinātu radīto atkritumu daudzumu. Pieeja balstās uz pieciem pamatprincipiem: samazini, lieto atkārtoti, salabo, pārveido un šķiro pārstādei.

Projekta mērķis ir informēt pašvaldības, NVO, vietējo kopienu aktīvistus un sabiedrību kopumā par patēriņa ietekmi uz vidi un cilvēkiem, kā arī iedrošināt un atbalstīt vietējās zero waste iniciatīvas un izplatīt labās prakses piemērus.

PROJEKTA GALVENĀS AKTIVITĀTES

 Esošās situācijas, labās prakses piemēru un iniciatīvu izpēte Latvijā, Somijā un Baltkrievijā;

 Zero waste akadēmija, vienots 5 pasākumu cikls no augusta līdz oktobrim, kas secīgi aptvēra visas zero waste jeb bezatkritumu pamatjomas, kā arī sniedza izglītojošus, iedvesmojošus nozares profesionāļu stāstījumus, vietējos un ārvalstu piemērus un uzņēmēju, aktīvistu pieredzes stāstus, praktisku darbošanos, lai meklētu iespējas īstenot iniciatīvas vietējā līmenī;
MĒRĶAUDITORIJA: pašvaldību un biedrību pārstāvji, lokālu kopienu aktīvisti.
Nodarbības notika Ziemeļvalstu ministru padomes biroja Latvijā telpās Marijas ielā 13/3.
VAIRĀK INFORMĀCIJAS par Zero waste akadēmijā apskatīto un saites uz stāstījumu video.

 Starptautiska Zero waste iniciatīvu nometne dalībniekiem no Latvijas, Somijas un Baltkrievijas savas bezatkritumu idejas attīstīšanai kopā ar pieredzējušiem apmācību vadītājiem.
Zero waste iniciatīvu nometne notika laikā no 9. līdz 12. novembrim, Rīgā.

»  Iedvesmu un individuālu palīdzību sniedza Somijas, Baltkrievijas eksperti, kā arī inovāciju eksperte Vita Brakovska un projektu īstenošanas eksperte Anna Andersone no Latvijas;
»  Pieredzes apmaiņa starp Latvijas, Somijas un Baltkrievijas zero waste aktīvistiem;
»  Nometnes dalībnieki aktīvi testēja, pārdmāja, attīstīja, plānoja savus bezatkritumu projektus, lai nometnes beigās būtu pārliecība par idejas izdošanos un nākamajiem soļiem;
»  Rīgas Zero waste iniciatīvu  – Zero waste brothers, Repair cafe Kaņepes kultūras centrā, Free Riga pamesto māju apdzīvošana – iepazīšana un apskate;
»  Finansiālu atbalstu savas iniciatīvas realizācijai saņēma beziepakojuma veikala iniciatīva “Turza” no Latvijas, mobilā aplikācija, kas veicina ilgtspējīgu dzīvesveidu, krājot punktus (komanda no Somijas) un trīs iniciatīvas no Baltkrievijas – auduma maisiņu šūšana, pārdošanai lielveikalos, plastmasas pārstrādes iekārtas izveide, lai mazinātu plastmasas atkritumus, un radošo upcycle darbnīcu organizēšanas iniciatīva.
»  Citas lieliskas iniciatīvas bija sociāli atbildīgas Zero waste kafejnīcas “Cafe M” izveide Rīgā, organisko atkritumu kompostēšana Ikšķilē, kompostējamu, vienreizlietojamu trauku ražošana no kartupeļu cietes (Somija), beziepakojuma internetveikala izveide Minskā.

MĒRĶAUDITORIJA: indivīdi vai komandas (fiziskas personas, biedrības, organizācijas), kam ir ideja konkrētai iniciatīvai, kuras mērķis ir vienā vai citā formā samazināt radīto atkritumu daudzumu.

 Noslēguma pasākums Baltkrievijā.

Projekta ietvaros izstrādāta informatīva brošūra CEĻVEDIS PAŠVALDĪBĀM BEZATKRITUMU SABIEDRĪBAS VEIDOŠANĀ

Seko līdzi projekta aktualitātēm mūsu mājaslapā un sociālo tīklu profilos:

      

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS

2017. gada 1. maijs – 2018. gada 31. augusts

PROJEKTA PARTNERI

PROJEKTA KOORDINATORE

Lilija Apine
 lilija.apine@homoecos.lv
 +371 29 583 781

PROJEKTA KOMUNIKĀCIJAS VADĪTĀJA

Alise Krūmiņa
 alise.krumina@homoecos.lv
 +371 28 383 784

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ