Bioloģiski noārdāmie atkritumi

Bioloģiski noārdāmie atkritumi ir dārzu vai parku atkritumi, mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības telpu pārtikas un virtuves atkritumi un citi pārtikas ražošanas atkritumi. To atdalīšana no kopējās atkritumu plūsmas ir ļoti nozīmīga.

Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes tehnoloģiju nosaka atkritumu sastāvs un mitrums. Izšķir divus atkritumu pārstrādes veidus:
  
aerobās pārstrādes metode, kuru izmanto atkritumiem ar nelielu mitruma saturu;
  
kompostēšana, izmantojot atklāta lauka kompostēšanas tehnoloģijas;
  kompostēšana bioreaktorā un vermikompostēšana (izmantojot speciāli audzētas sliekas, kuras aktritumus pārstrādā humusā);
  
anaerobās fermentācijas metode (biogazifikācija), kuru izmanto atkritumiem ar lielu mitruma saturu.

Kompostēšana ir videi visdraudzīgākā. Taču tā nav piemērota ļoti slapjiem organiskajiem atkritumiem. Atkarībā no radītā organisko atkritumu daudzuma, sadzīves virtuves un dārza atkritumu kompostēšanai var izmantot vairākas pieejas:
  
kompostēšana mājsaimniecībā — kompostēšanu veic privātās mājsaimniecības teritorijā un iegūto kompostu izmanto pašu vajadzībām;
  
kolektīvā kompostēšana – neliela vietējo iedzīvotāju grupa apsaimnieko savus un citu radītos organiskos atkritu mus pēc iespējas tuvāk to radīšanas vietai;
  
kompostēšana zemnieku saimniecībā — kompostē zemnieks, kas iegūto kompostu izmanto savas saimniecības augsnes virskārtas uzlabošanai;
  
centralizēta kompostēšana — kompostēšanu veic, izmantojot atklāta lauka tehnoloģijas, vējrindās vai stirpās, vai arī slēgtā reaktorā. Kompostu piedāvā tirdzniecībai.

Pārtikas atkritumu kompostēšanai mājas apstākļos radītas vairākas efektīvas metodes, piemēram, bokaši (angliski: “bokashi)”. Šajā metodē pārtikas atkritumu kompostēšanai tiek izmantots mikroorganismu, kliju un melases maisījumu, kas paātrina sadalīšanās procesu un samazina kompostēšanas procesā radīto nepatīkamo aromātu. Kompostēšana tiek veikta arī noslēgtā traukā, kas neprasa daudz vietas.