Ieteikumi atkritumu apsaimniekošanai

Nosakiet optimālāko atkritumu pārstrādes veidu un izvairieties no atkritumu resursu izšķērdēšanas:
  
izvairieties no materiāliem vai produktiem, kuri ir toksiski un kurus nevar droši lietot atkārtoti, pārstrādāt vai kompostēt;
  
iegūstiet enerģiju/biogāzi, lietojot tādas sistēmas, kas neprasa papildu enerģijas avotus (piem., biodīzeļa iegūšana no izlietotas augu eļļas vai etanola ražošana no attīrīšanas iekārtu dūņām, kūtsmēsliem un pārtikas atkritumiem);

Pārstrādājiet izmestos atkritumus lokāli, droši un efektīvi:
  
veiciniet komercuzņēmumu nerealizētās, taču vēl derīgās pārtikas atdošanu izsalkušajiem vai mājsaimniecībās (piemēram, lolojumdzīvnieku uzturam). Pārējo kompostējiet vai reģenerējiet. Būtiski ņemt vērā, ka pārtikas atkritumu tālāku izmantošanu regulē normatīvie akti, tādēļ nepieciešams konsultēties ar Pārtikas un veterināro dienestu;
  
veiciniet pārtikas atkritumu kompostēšanu to rašanās vietā — mājsaimniecībās, sagatavojot kompostu ar atklāta lauka tehnoloģijām, bet pārtikas pārstrādes uzņēmumos – izmantojot slēgtos reaktorus vai nododot tos atkritumu apsaimniekotājam.

Lietojiet atkārtoti:
  
labojiet un atjaunojiet lietas, lai saglabātu to vērtību un lietojamību;
  veidojiet jaunas lietas no lietu detaļām;
  izjauciet lietas, lai iegūtu daļas, ar kurām labot un uzturēt lietas labā lietošanas stāvoklī;
  veiciniet tirgošanos vai maiņu ar otrreiz izmantojamām lietām — “blusu tirgi”, apģērbu apmaiņa, ziedojumu veikali utt.;
  
ievietojiet sludinājumu, piem., sociālā tīkla Facebook grupas “Atbrīvojies no lietām” lapā, un atrodiet jaunu saimnieku lietai, ko vēlaties izmest;
  
iepērkoties ņemiet līdzi savu iepakojumu un iepirkuma maisiņus.

Ražojiet preces, kas ir ilgtspējīgas un paredzētas atpakaļpieņemšanai:
  
ražojiet preces, izmantojot pārstrādātus materiālus vai tādus materiālus, kuri iegūti ar ilgtspējīgām ieguves metodēm, kā arī no atjaunojamiem resursiem;
  
produktu marķējumu izvēlieties tādu, kurš viegli idenfificē ražotāju un izejmateriālus;
  samaziniet ražošanā izmantoto materiālu apjomu un to toksiskumu;
  veiciniet produktu nomu;
nodrošiniet preču savākšanu, kad tās ir nolietotas, sekmējiet to pārstrādi.

Samaziniet un taupiet resursus:
  
atsakieties no produktiem un iepakojuma, kuriem ir īss kalpošanas laiks (piem., plastmasas ūdenspudelēm);
  lietojiet dzeramo ūdeni no krāna, tas ļaus samazināt izmesto plastmasas pudeļu skaitu;
  izvairieties no produktiem, kuri bioloģiski nenoārdās vai nav pārstrādājami;
  iedrošiniet ražotājus piedāvāt produktus un produktu iepakojumus, kas samazina atkritumu daudzumu un to radītās emisijas;
  atsakieties no drukātajām reklāmas lapām pastkastītē;  izveidojiet sistēmas, kas liek ražotājiem pieņemt atpakaļ savus produktus (piem., baterijas, akumulatorus, elektroiekārtas un elektro- preces) un iepakojumu (stikls, kartons, plastmasa, skārda bundžas);
  centieties izvairīties no bīstamu vielu lietošanas, aizstājot tās ar mazāk toksisku vai netoksisku vielu alternatīvām, lai produkts būtu pārstrādājams.

Mainiet produktu dizainu
  noskaidrojiet, kā var pārstrādāt un utilizēt jūsu saražoto produktu, mainiet materiālus, kuri ierobežo produkta pārstrādi, izmantojiet tehnoloģijas, kas samazina atkritumu rašanos ražošanas procesā.

Samaziniet patēriņu un iepakojumu:
  
nepērciet lietas, kas jums nav vajadzīgas;
  
nepērciet pārtiku vairāk kā varat apēst;
  
pērciet preci, nevis iepakojumu;
  izvairieties no vienreizlietojamo trauku lietošanas;
  plānojiet iepirkumus, lai neiegādātos neko lieku;
  iepērkoties, lietojiet savus iepirkumu maisiņus;
  iepērcieties tirgū, kur produktus iesver līdzpaņemtajā iepakojumā;
  aizņemieties vai iznomājiet lietas, kuras nelietojat ikdienā, piem., elektroinstrumentu.

Iedrošiniet resursus izmantot atkārtoti un ieviesiet stimulus atkritumu neradīšanai:
  izmantojiet valsts finansējuma avotus, lai atbalstītu uz resursu atkārtotu izmantošanu balstītu ekonomiku, kas veicinātu dabas resursu saudzīgu izmantošanu;
  ieviesiet ilgtspējīgas iepirkšanās praksi (piem., zaļais iepirkums) valsts un uzņēmējdarbības sektorā, kas atbalsta sociālos un vides aizsardzības mērķus;
  nodrošiniet stimulus resursu atkārtotai izmantošanai, minot faktorus, kas nemotivē atkritumus izmest (politika, fondi izpētei, normatīvie akti utt.);
  ieviesiet sistēmas, kuras veicina vietējo kopienu un ekonomiku veidošanos un attīstību.