Zaļais birojs

Ar zaļo biroju programmu mēs rosinām uzņēmumu īpašniekus un biroju darbiniekus pārdomāt savus ikdienas paradumus birojā, izvētīt biroja preču iepirkumus un, iespējams, pat ieviest ilgtspējas principus, būvējot jaunu biroja ēku. Lai to sasniegtu, mēs izstrādājam biroju apsaimniekošanas vadlīnijas. Lai tās ieviestu, vajadzīga vienīgi apņemšanās, savukārt paredzamais rezultāts ir samazinātas biroja uzturēšanas izmaksas.

Lai biroju darbinieki varētu izvērtēt, cik videi draudzīgā vidē viņi pavada lielāko dienas daļu, ir izstrādāts ērti lietojams tiešsaistes aptaujas rīks   Daba-birojs-daba biroju vides ilgtspējības izvērtēšanai. Atbildot uz 100 tematiski sadalītiem jautājumiem par enerģijas, ūdens un papīra patēriņu, telpu klimatu, pirkumiem, atkritumu šķirošanu, transportu un informēšanu, biroji varēs ne tikai konstatēt, kādi darbības aspekti vērtējami pozitīvi, bet arī apzināt, kādas pārmaiņas būtu ieviešamas, lai saimniekotu vēl videi draudzīgāk.

Aptaujas jautājumi tapuši sadrabībā ar ekspertiem no AS “Rīgas Siltums”, SIA “Rīgas Ūdens”, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu “L&T”, Latvenergo Energoefektivitātes taupības centru, “Officeday Latvia”, “Canon Latvia”.

Programmas ietvaros piedāvājam birojā izvietot arī   zaļās norādes.