Zaļie pasākumi

Pēc lieliem un maziem pasākumiem, kuros vienkopu pulcējas daudz cilvēku, zemes ekosistēmā paliek par vienu pēdas nospiedumu vairāk. Mēs varam situāciju kaut nedaudz mainīt, izvēloties rīkoties citādāk – nokļūt pasākumā ar sabiedrisko transportu, kājām vai velosipēdu, ja iespējams, dzert krāna ūdeni, izvēlēties vietējo ražotāju pārtiku un samazināt atkritumu daudzumu.
“homo ecos:” 2015. gadā veiktā aptauja liecina, ka ilgtspējīgi organizētu pasākumu ideja ir aktuāla gan Latvijā kopumā, gan katrā organizācijā individuāli. Atbildot uz jautājumu, kādiem vides ilgtspējības aspektiem jau šobrīd tiek pievērsta uzmanība, organizējot pasākumu, 18% Latvijas pasākumu organizētāju norādīja, ka izvēlas pārdomāti pārtiku un ēdinātājus, kā arī dažādus pirkumus,  20% – reklāmas un prezentācijas materiālus, savukārt dalībnieku izmitināšana un ūdens patēriņš  aktuāls tikai apmēram 9% aptaujāto.

Aptaujātie pasākumu organizētāji atzina, ka visgrūtāk īstenojamās zaļās iniciatīvas pasākumos ir transporta plānošana tā, lai samazinātu tā ietekmi uz vidi (22.5%), tam seko izmitināša un atkritumu apsaimniekošana pasākumu ietvaros, attiecīgi 17% un 15%.

Laika gaitā “homo ecos:” kopā ar pasākumu organizētājiem un projektu partneriem citās Eiropas valstīs ir radījis vadlīnijas, kuras varētu noderēt pasākumu zaļināšanai rokasgrāmatas:
  Videi draudzīgu pasākumu organizēšana.
   Klimatam draudzīgu pasākumu organizēšana.
  Zaļo darbarīku kaste.

kā arī tiešsaistes rīku pasākuma vides ietekmju novērtēšanai:
  Kontrolsaraksts pasākumu organizētājiem latviešu valodā.
  Green events. Checklist in English.