Brīvdabas muzeja gadatirgus

Reizēs, kad vienkopus pulcējas daudz ļaužu, cilvēku rīcības sekas pamanāmas īpaši izteikti. Līdztekus kopābūšanas priekam un kultūras baudījumam nākas pamanīt arī sabiedrības pretrunīgo iedabu — mēs izbaudām svētku norisi un priecājamies par pasākumu, bet vienlaikus atstājam aiz sevis postījumus un neapdomīgi izšķērdējam resursus. Tieši lielu pasākumu laikā ir iespējams uzskatāmi parādīt cilvēku individuālās rīcības kopējo ietekmi uz vidi, jo tā summējās un ir labi novērojama ierobežotā teritorijā.

PROJEKTA MĒRĶIS

Radīt un atbalstīt virkni videi draudzīgu iniciatīvu ar mērķi uzlabot ikgadējo Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja organizēto amatnieku gadatirgus norisi, samazinot  apmeklētāju un dalībnieku radīto ietekmi uz vidi. Aktīvi informēt potenciālos  apmeklētājus un dalībniekus par iespējamajām rīcības alternatīvām, iesaistīt tos dažādās izglītojošās aktivitātēs un aicināt izvērtēt un mainīt savus paradumus attiecībā uz konkrētām rīcībām lielos pasākumos.

PROJEKTA GALVENĀS AKTIVITĀTES

Video vēstījumi par videi draudzīgu rīcību pasākumu laikā. Padomus rīcībai, izvēloties pārvietošanās veidu, dzeramo ūdeni un pārtiku, sniedza mūziķis Aigars Krēsla un keramiķe Aira Lesiņa, kuri ir labi pazīstami Brīvdabas muzeju gadatirgus apmeklētājiem un viesiem.

Gadatirgos piedzīvotais notverts arī fotogrāfijās, kuras var apkatīt mājas lapas foto Krātuvē.

Pasākumu laikā:

  • gadatirgus dalībnieku automašīnas tika nodrošinātas ar eļļu absorbējošiem paklājiņiem, kas tika lietoti pagaidu stāvvietās pasākumu norises laikā, novēršot augsnes piesārņojumu ar naftas produktiem;
  • pasākumu apmeklētāji un dalībnieki tika  nodrošināti ar dzeramo ūdeni, kas tika izsniegts no liela tilpuma koplietošanas tvertnēm;
  • vismaz vienam ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam un vismaz 10 amatniekiem bija sagatavoti informatīvie materiāli par viņu tirgotās produkcijas ietekmi uz vidi un veiktajiem pasākumiem ietekmes samazināšanai;
  • teritorijā tika nodrošināta dalīta atkritumu savākšanas iespēja.

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS

2016. gada 26. aprīlis – 2016. gada 30. augusts

PROJEKTA PARTNERI

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs.

Projektu “Videi draudzīgi gadatirgi Brīvdabas muzejā” finansē Latvijas Vides aizsardzības fonds.