PROJEKTA MĒRĶIS

Projekta mērķis ir samazināt jauniešiem paredzēto pasākumu ietekmi uz vidi un CO2 emisijas projekta partnervalstīs, izstrādājot vadlīnijas par klimatam draudzīgu pasākumu organizēšanu, kā arī informēt jauniešus, aktīvistus un sabiedrību kopumā par klimata pārmaiņu radīto ietekmi un nepieciešamajām rīcībām.

PROJEKTA GALVENĀS AKTIVITĀTES

  Izpēte par labās prakses piemēriem videi draudzīgu pasākumu organizēšanā Latvijā, Dānijā un Baltkrievijā un galvenajiem aspektiem, kas jāņem vērā pasākumu organizētājiem, lai samazinātu CO2 emisiju daudzumu jauniešiem paredzētajos pasākumos;

  Vadlīniju izstrāde videi draudzīgu jauniešu pasākumu organizēšanai, kas pasākumu organizētājiem palīdzēs plānot un īstenot pasākumus tā, lai samazinātu pasākumu radītās CO2 emisijas, plānošanas un īstenošanas laikā ņemot vērā svarīgos aspektus, piemēram, pasākuma vietas, transporta veidu, ēdināšanas, materiālu, resursu, aktivitāšu veidu u.c. izvēli.

Vadlīnijās atradīsiet pamatinformāciju un faktus, un virkni pārbaudes kritēriju sarakstu ar padomiem, ko varat izmantot, plānojot un īstenojot savus pasākumus. Vadlīnijas pieejamas (link to guidelines in 3 languages, if possible put them visually nicer, e.g. like here šeit just smalller pictures and in one row):

  Starptautiskas apmācības jauniešiem par to, kā padarīt pasākumus videi draudzīgākus, un kopā ar citiem Latvijas, Dānijas un Baltkrievijas jauniešiem izmēģināt un eksperimentēt par dažādām tēmām, kas tiks iekļautas projekta laikā izstrādātajās vadlīnijās. Apmācību norise fotogrāfijās atrodama mājas lapas foto Krātuvē.

Skaties apmācību laikā sagatavotos video ar jauniešu atsauksmēm un ieteikumiem pasākumu organizēšanā 

  Jauniešu organizētie pasākumi – pielietojot zināšanas, kas iegūtas apmācībās Salacgrīvā un informāciju no vadlīnijām “Klimatam draudzīgu pasākumu organizēšana”, jaunieši Latvijā, Dānijā un Baltkrievijā organizēja pasākumus, kuru apmeklētāji tika iepazīstināti ar vadlīnijās aprakstītajiem ieteikumiem. 

  Projekta rezultātu izplatīšana un plašākas sabiedrības informēšana (link to Krātuve/Galerija/Pasākumi and put there these galleries from old page). 2016. gada aprīļa sākumā “homo ecos:” kopā ar biedrību “Latvijas Zaļā Kustība” dažādās Latvijas vietās organizēja trīs interaktīvus pasākumus, kuros prezentēja nesen izdotās vadlīnijas “Klimatam draudzīgu pasākumu organizēšana”. Visiem bija iespēja iepazīties ar vadlīniju saturu, piedaloties interaktīvās spēlēs un radošās darbnīcās.

Katru gadu tiek organizēti simtiem dažādu pasākumu jauniešiem – nometnes, semināri, apmācības u.c. Lai gan ir svarīgi, lai šādi pasākumi tiktu rīkoti, tie rada arī būtisku ietekmi uz vidi. Organizējot pasākumus pārdomāti un videi draudzīgi – izvēloties pasākuma vietu, pārvietošanās veidu un nodrošinot pārtiku un materiālus – iespējams samazināt jauniešu pasākumu radītās CO2 emisijas un līdz ar to pasākumu radīto ietekmi uz vidi.

 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS

2015. gada 1. februāris – 2016. gada 30. aprīlis

PROJEKTA PARTNERI

PROJEKTA VADĪTĀJA

Antra Pētersone
e-pasts: antra.petersone@homoecos.lv
mob.: 26232699

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ

Projektu līdzfinansē Ziemeļvalstu Ministru padome.