Eko turbulence 3

Bieži vien atsevišķi pilsētas iedzīvotāji neizprot savas ikdienas darbības ietekmi uz vidi sev apkārt, netiek radīta iespēja apzināt sevi kā vietējās kopienas dalībniekiem ar iespējām ietekmēt vides kvalitāti. Bieži vien šāda uzvedība ir raksturīga tieši daudzdzīvokļu māju iemītniekos lielu pilsētu mikrorajonos, kas pārsvarā tiek identificēta tikai kā “guļamrajons”, nevis pilnvērtīga pilsētvide.

Patēriņa kultūras attīstība rada ievērojamu slodzi dabai, kas savukārt rada riskus arī cilvēku veselībai un labklājībai. Būtiskākās cilvēkus ietekmējošās problēmas ir atkritumu apjoma paaugstināšanās, piesārņojums, apkārtējās dzīves vides degradāciju.

PROJEKTA MĒRĶIS

  Pilnveidot Jūrmalas iedzīvotāju – ģimeņu ar bērniem un jauniešu, izpratni par sevi, kā vienu no pilsētas vides sastāvdaļas stuktūrelementiem, izpētot sevi, savu rīcību un iespējamās sekas, kādas veiktā rīcība izraisīs.
  Aicināt Jūrmalas iedzīvotājus iepazīt pilsētu kā kopīgi apdzīvojamu teritoriju, kurā viņi vēlas dzīvot labklājībā, saticībā un drošībā, veicināt rūpes par Jūrmalas dabas vides saglabāšanu un aizsardzību.
  
Sniegt priekšlikumus un veikt tādas darbības, kas mudinātu domāt un savā ikdienā sasniegt ilgtspējīgus mērķus savā un apkārtējā vidē, kā arī caur praktisku darbību veicināt radošumu un jaunradi no jau izmantotām lietām.
  
Atrast domubiedrus, kas nākotnē varētu veidot lokālas iedzīvotāju sadarbības kopienas savas dzīves vides kvalitātes uzlabošanai un lokālpatriotisma veicināšanai.

PROJEKTA GALVENĀS AKTIVITĀTES

  Atklāj mežu pilsētā. Ko mežs nozīmē pilsētvidei un cilvēkiem? Tika izzināts mežs, pilsēta un abu mijiedarbību. Dažādi interesanti uzdevumi un daudz jauna.
  
Piešķir lietām otro dzīvi – radošās darbnīcas. Radošajās darbnīcās gan lielie, gan mazie piešķīra “vecajām lietām” otro dzīvi, smelās idejas, kā lietas nevis izmest, bet izmantot atkārtoti. Animācijas filmu darbnīca par dažādām vides tēmām mazajiem.
  
Atklāj pļavu pagalmā. Augu valsts un tās dažādības pagalmā iepazīšana. Kāds ir Kauguru nākotnes pagalms? Radoša nākotnes pagalmu veidošana.
  
Alternatīvā sadzīve – radošās darbnīcas. Radošajā darbnīcā bērniem mācīja, kā ikdienā var taupīt ūdeni un elektrību, kā var izvairīties no lieku sadzīves atkritumu veidošanas. Pieaugušajiem darbnīca,kurā atraktīvā un interesantā veidā mācīs, par pārtikas nozīmi mūsu dzīvē, pārtika mūsu dārzā, alternatīvas pārtikas izvēlē.

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS

01.07.2014 – 31.10.2014

PROJEKTA PARTNERI

Projektu līdzfinansē Jūrmalas pilsētas dome.