Ekspedīcijas pilsētā

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu un bērnu izpratni par sevi kā vienu no dabas struktūrelementiem, iepazīstot gan sevi, gan savu rīcību, apzinoties sekas un veikt darbības, kas mudinātu darboties mijiedarbībā ar vidi un ilgtspējīgāk izmantot resursus.

PROJEKTA GALVENĀS AKTIVITĀTES

  Ekspedīcija “Atklāj pļavu pilsētā’’ – ekspedīcija pa Vecdaugavas pļavām, iepazīstoties ar pļavu bagātību, augiem.
  E
kspedīcija “Atklāj mežu pilsētā’’ – ekspedīcija Mežaparkā, iepazīstot tā nozīmi pilsētai un cilvēkiem.
  R
adošā darbnīca bērniem: Iepazīsti savu organismu! – iespēja izpētīt un izzināt savu organismu, tā spējas un saprast, ko katrs pats mēs varam veikt ikdienā, lai uzlabotu savam organismam turpmāko dzīvi.
  
Papīra radīšanas darbnīca – ieskats papīra vēsturē un tā veidošanas tehnikās. Iepazīšanās ar papīra veidiem, iespējām to veidot pašam mājās, izmantojot jau esošos materiālus un mājās atrodamās lietas.
  
Radošā darbnīca bērniem “Šķirosim atkritumus un pārstrādāsim tos”ar dažādām metodēm pētīts, kā atkritumi sadalās esot vidē, izprasts, kas ar tiem notiek pārstrādes rūpnīcās un ar praktisku darbu sašķiroti atkritumi un pārstrādāts papīrs, kā arī izveidots plastmasai līdzīgu materiālu no pārtikas produktiem.
  
Kladīšu veidošanas darbnīca no otrreiz izmantojamiem materiāliem – klažu tadīšanai izmantojamie materiāli, kas ir lietas, ko var atrast mājās. Ieskats dažādās kladīšu taisīšanas tehnikās.
  
Radošā darbnīca bērniem “Piešķir lietām otro dzīvi!”.
  
Radošā darbnīca bērniem “Enerģija mūsdienās un tās alternatīvas’’ – interesenti iepazīstināti ar enerģijas ieguves veidiem un elektrību, kā arī ar iespējamiem alternatīvas veidiem, piem., izmantojot pašiem savu personīgo enerģiju.

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS

12.06.2013 – 31.07.2013
Projektu līdzfinansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.