Green up!

PROJEKTA MĒRĶIS

Ilgtermiņa Eiropas Brīvprātīgā darba projekta “Green up!” laikā biedrība homo ecos: uzņem divus jauniešus no Ungārijas un Francijas, lai iesaistītos biedrības darbībā, nodrošinātu aktivitātes biedrības mērķa grupas informēšanai un izglītošanai. Projekta laikā apskatītas tādas tēmas kā vide, radošums un uzņēmīgums.

Brīvprātīgie gan iesaistījās, gan organizēja daudzveidīgas aktivitātes, t.sk. Repair cafe, Lucavsalas dārza veidošana, filmas “Before the Flood”, “Quest for Meaning” rādīšana un diskusija, jauniešu NVO festivāls 2016 “Jaunieši iesaistās”, Lielā talka Lucavsalā, “Piedzīvo piedzīvojumu jeb kas ir Eiropas brīvprātīgais darbs”, Augu podu darbnīca, Pavārmākslas meistarklase u.c.

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS

2016. gada 1. janvāris – 2016. gada 30. aprīlis  

PROJEKTA PARTNERI

Messzelátó Egyesület (Ungārija) un CITIM (Francija)

PROJEKTA KOORDINATORE

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ

Eiropas Savienības Erasmus+ Jaunatne darbībā