Hello from Earth!

Ilgtermiņa Eiropas Brīvprātīgā darba projekta “Hello from earth!” laikā biedrība homo ecos: uzņēma divus jauniešus no Ungārijas un Slovēnijas, lai iesaistītos biedrības darbībā, nodrošinātu aktivitātes biedrības mērķa grupas informēšanai un izglītošanai. Projekta laikā apskatītas tādas tēmas kā vide, radošums un uzņēmīgums. Brīvprātīgie gan iesaistījās, gan organizēja daudzveidīgas aktivitātes, t.sk. upcycling radošās darbnīcas, eko-angļu valodas nodarbības.

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS

01.05.2013. – 01.04.2014.

PROJEKTA PARTNERI

Messzelátó Egyesület (Ungārija) un Turistično društvo Žetale (Slovēnija).

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ Jaunatne darbībā.