Videi draudzīgu pasākumu organizēšana

Reizēs, kad vienkopus pulcējas daudz ļaužu, cilvēka rīcības sekas pamanāmas jo īpaši spilgti. Mēs glabājam patīkamas atmiņas par pasākumiem, kuros mūs priecējuši mākslinieki, mūziķi un aktieri, kas ar visu savu sirds un talanta spēku ir snieguši mums neaizmirstamu priekšnesumu. Tomēr līdztekus kopā būšanas priekam un kultūras baudījumam nākas pamanīt arī sabiedrības pretrunīgo iedabu — mēs izbaudām mākslu un priecājamies par skaisto, bet vienlaikus atstājam aiz sevis postījumus un neapdomīgi izšķērdējam resursus. Labā ziņa ir tā, ka cilvēki kopumā arvien atsaucīgāk uzņem videi draudzīga dzīvesveida idejas, tāpēc to iekļaušana pasākumu ietvaros ir saprātīgs solis.

Lai mainītos, kādam ir jābūt celmlauzim, un tieši celmlaužiem ir veidota videi draudzīgu pasākumu organizēšanas rokasgrāmata. To veidojot, esam pārlapojuši daudzus līdzīgus pasaulē izdotus materiālus, tikušies un konsultējušies ar pasākumu rīkotājiem un vides organizācijām Latvijā, Dānijā un Lietuvā, kā arī iesaistījuši darba grupā Latvijas pasākumu organizētājus. „homo ecos:” un projekta partneru zināšanu un pieredzes ietvaros rokasgrāmatā galvenokārt skatīta vides ilgtspējība, aicinot rīkoties tā, lai mūsu paaudzes dzīvesveids neapdraudētu nākamo paaudžu iespējas dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS

01.08.2014 – 31.09.2015

PROJEKTA AKTIVITĀTES

  Labās prakses piemēru izpēte un analīze ilgtspējīgu pasākumu organizēšanā Baltijā un Ziemeļvalstīs
  
Latvijas pasākumu organizatoru aptaujalai labāk izprastu pasākumu organizētāju attieksmi un vajadzības ilgtspējīgu pasākumu organizēšanā.
  
Pieredzes apmaiņa Dānijā, lai apgūtu labākās ilgtspējīgu pasākumu organizēšanas prakses un komunikāciju ar iesaistītajām pusēm.
  
Semināri studentiem, mācībspēkiem, Latvijas pašvaldību kultūras iestāžu pasākumu organizētājiem, biznesa sektora un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kā arī citiem interesentiem:
Vidzemes augstskolā un Latvijas Kultūras akadēmijā.
  Mediju un komunikāciju aktivitātes, izplatot informāciju par projekta rezultātiem un informējot plašāku sabiedrību. 

PROJEKTA REZULTĀTI

  Vadlīnijas pasākumu organizatoriem – valsts un pašvaldības iestāžu darbiniekiem, komercsektora un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem:
  Rokasgrāmata latviešu valodā “Videi draudzīgu pasākumu organizēšana”.
  Rokasgrāmata angļu valodā “Organizing environment-friendly events”
  Kopsavilkums lietuviešu valodā “Darnaus renginių organizavimo gairės”.
  Tiešsaistes kontrolsaraksti
  latviešu valodā “Kontrolsaraksts zaļajiem pasākumiem
  angļu valodā “Green event checklist
  lietuviešu valodā “Žaliųjų renginių klausimynas”.

PROJEKTA PARTNERI

Latvijas Zaļā kustība, INFORSE – Europe (Dānija), DVI (Lietuva)

PROJEKTA VADĪTĀJA

Agita Pusvilka
  agita.pusvilka@homoecos.lv
 +371 29157 518

Projektu līdzfinansē Ziemeļvalstu ministru padomes birojs Latvijā.