Vairums zinātnieku pasaulē un Latvijā klimata mainību mūsdienās uzskata par vienu no būtiskākajām vides aizsardzības problēmām ar lielu ekonomisko nozīmību. Socioloģisko aptauju dati rāda, ka Latvijas iedzīvotāju izpratnes rādītāji par klimata pārmaiņām un to ietekmēm ir vieni no zemākajiem Eiropas Savienībā. Bieži iedzīvotāji atbild, ka Latviju klimata pārmaiņas neietekmē vai arī ietekmē pozitīvi.Tai pat laikā vairāki pētījumi rāda, ka tā nav īsti patiesība un jau šobrīd vairāku iedzīvotāju labklājība ir pakļauta klimata pārmaiņu negatīvai ietekmei dažādās jomās un tiek prognozēts, ka to ietekmes mērogi nākotnē palielināsies.

Projekta mērķis ir uzlabot Latvijas iedzīvotāju izpratni un zināšanas par klimata pārmaiņu ietekmi Latvijā, kā arī veicināt iedzīvotāju praktisku iesaisti klimata pārmaiņu ietekmes samazināšanā un pasākumu īstenošanā, kas saistīti ar pielāgošanos klimata pārmaiņām.

PROJEKTA GALVENĀS AKTIVITĀTES

  Atklāšanas pasākumi Latvijas reģionos, kuros izzināts sabiedrības viedoklis par klimata pārmaiņām Latvijā, vai cilvēki jūt to ietekmi un vai ir nepieciešamība tām adaptēties. Diskusiju rosināšanai rādīta filma TVEROT LEDĀJUS (Chasing Ice), kurā uzskatāmi parādītas klimata pārmaiņas.
  Informatīvā kampaņa “kliMATA galā” sabiedrības izpratnes veicināšanai par klimata pārmaiņu norisi un to nozīmi:
»  ceļojoša fotoizstāde par klimata pārmaiņām Latvijā, kas tika izstādīta visos Latvijas reģionos.
»  sociālais eksperiments, kurā skaidrots, vai klimata pārmaiņas ietekmē arī mūsu katra individuālā rīcība, cik lielā mērā, ko mēs paši varam darīt lietas labā.
»  vides reklāma – no 2015. gada oktobra līdz 2016. gada janvārim Latvijas lielākajās pilsētās tika izvietoti 250 kampaņas vides reklāmas plakāti.
»  26.11.2015. Latvijas Radio 1 raidījums “Kā labāk dzīvot?”
»  03.12.2015. LNT raidījums “900 sekundes”, sižets
»  08.12.2016. ReTV raidījums “Klimata liecinieki”
»  Grupas “Olas” dziesma “Klimata galā”
»  Piecu rakstu sērija par klimata pārmaiņām atrodama mājas lapas rakstu Krātuvē.
Artas Mellupes raksts “Klimata pārmaiņas un migrācija”

Ojāra Balcera raksts “Klimata pārmaiņas pasaulē un pielāgošanās tām Latvijā 21. gs.”
Jāņa Brizgas raksts “Vai esam gatavi būvēt labu dzīvi uz jauniem pamatiem?”
Sandras Kropas raksts “Aukstums arī ir sasilšana”
Janas Simanovskas raksts “Zemei ir drudzis. Vai mēs to apzināmies?”

  Apmācības valsts ģimnāziju 8. – 12. klases audzēkņiem – klimata pārmaiņas skar mūs visus, neatkarīgi no tā, vai mēs tām ticam vai neticam. Lielā mērā šie procesi ir neatgriezeniski un to ietekme būs jūtama ilgtermiņā. Līdz ar to ir būtiski, ka par klimata pārmaiņām zina jaunieši. Svarīgi, ka tie ne tikai zina, bet arī attiecīgi rīkojas. Tāpēc projekta ietvaros organizētas apmācības liekot uzsvaru uz iesaistošām neformālās izglītības metodēm,  kas papildināja jau izglītības iestādē apgūtās zināšanas un prasmes, un ieinteresēs konkrētās tēmas iepazīt vairāk.

Metodiskais materiāls starpdisciplināri izglītojošiem pasākumiem un aktivitātēm par klimata pārmaiņu cēloņiem, ietekmi, novēršanu un pielāgošanos tām Latvijā atrodams ŠEIT.

Klimata darbnīca fotogrāfijās atrodama ŠEIT.

  Klimata pārmaiņu digitālais rīks parāda, kas notiks, ja mēs pārsniegsim 2°C robežu, kā industrializācija ietekmējusi klimatu un ko tu vari darīt, lai samazinātu globālo sasilšanu un saudzētu Latvijas dabas resursus?
  Vides komunikācijas seminārs sabiedrisko attiecību studentiem un jaunajiem žurnālistiem, kas organizēts kopā ar  projekta partneri vides organizāciju GRID-Arendal no Norvēģijas.

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS

2015. gada 16. marts – 2016. gada 30. aprīlis

PROJEKTA KOPĒJAIS BUDŽETS

170 809 EUR, no kuriem 90% jeb 153 728 EUR sastāda projektam piešķirtais Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums.

PROJEKTA PARTNERI

Norvēģijas vides organizāciju GRID-Arendal, kas ir Apvienoto Nāciju Vides programmu (UNEP) partner un sadarbības organizācija, radot un attīstot vides izglītības programmas, tādējādi veicina pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā.

PROJEKTA VADĪTĀJA

Projektu līdzfinansē Igaunijas – Latvijas programma 2014-2020