Leļļu meistardarbnīca un improvizācijas teātris “Lelles par šķirošanu”

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību atkritumu apsaimniekošanas problēmai Jūrmalā un, tajā pašā laikā pasniegtu to atraktīvā un, ģimenēm ar bērniem saistošā formā, “homo ecos:” organizēja ielu leļļu teātra izrādes kopā ar leļļu meistardarbnīcām. Teātra izrādes laikā cilvēkiem tika parādītas sekas viņu ikdienas paradumiem attiecībā uz atkritumu škirošanu un to, kas notiek, ja tas netiek darīts. Vienlaicīgi tika stāstīts par to, ko katrs var mainīt savos paradumos un sākt nopietnāk attiekties pret atkritumu apsaimniekošanas problēmām.

Izrādes un meistardarbnīcas tika veidotas tieši bērnu auditorijai, jo tādejādi, caur spēli bērni labāk apgūst nepieciešamas zināšanas un var tās tālāk nodot saviem vecākiem, kuri bērnu iespaidā sāktu rīkoties apzinīgāk.

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS

04.2015.-17.07.2015.

PROJEKTA VADĪTĀJA

Santa Krastiņa

Projektu līdzfinansē Jūrmalas pilsētas dome