PROJEKTA MĒRĶIS

Veicināt brīvprātīgo darbinieku piederības izjūtu „homo ecos:, saliedētību savā starpā, paaugstināt motivāciju aktīvi iesaistīties organizācijas aktivitātēs un piedalīties mērķu sasniegšanā, dodot iespēju lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku, iepazīties, apgūt jaunas zināšanas, sākt vai turpināt praktizēt videi draudzīgu dzīvesveidu un veicināt ilgtermiņa domāšanu.

PROJEKTA GALVENĀS AKTIVITĀTES

 Eko spēļu vakars – “homo ecos:” izveidoto interaktīvo vides spēļu spēlēšana, ieteikumu izstrāde spēļu uzlabotām versijām un prasmju iegūšana spēļu vadīšanai citos “homo ecos:” pasākumos.

 Garšaugu smaržu maisiņu radošā darbnīca – informācija brīvprātīgajiem par dažādu garšaugu īpašībām un ietekmi uz cilvēka organismu kopā ar botāniķi un fokloristi Jantu Mežu.

 Improvizācijas teātra vakars  –  jauniešiem tika piedāvātas dažādas iepazīšanās, satuvināšanās un radošās domāšanas atraisīšanas aktivitātes improvizācijas teātra veidā kopā ar improvizācijas teātra meistaru un pasākumu vadītāju Mārtiņu Kozlovski. Aktivitāšu vienojošais elements – vide un ekoloģija.

 Stikla radošā darbnīca – jaunieši varēja uzzināt, kā rodas stikls, kādā temperatūrā tas spēj kust un pārveidoties utt. un Martas Ģibietes vadībā iegūt praktiskas zināšanas, kā mājas apstākļos sagriezt stiklu un no tā izveidot kaut ko jaunu.

 Lupatu paklājiņu veidošana – brīvprātīgie apguva aušanas prasmes kopā ar Anneli Slišāni un auda paklājiņus no vecu audumu atgriezumu strēmelēm.

 Ekspedīcija uz SIA “Rīgas Ūdens”

 Ekspedīcija uz SIA “Getliņi EKO” 

 Projekta noslēguma pasākums

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS

2016.gada 15.novembris – 2017.gada 31.marts

PROJEKTA VADĪTĀJA

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments