Tepat aiz stūra

Projekta galvenais fokuss ir paplašināt jauniešu zināšanu loku par viņu dzīvesvietas  tuvumā (un vispār Rīgā) pieejamajiem vides pakalpojumiem, tādējādi radot interesi ne tikai par savu apkaimi, bet arī par vides jautājumiem un to nozīmību. Projekta aktivitātes veicināja jauniešu iespējas izvēlēties starp videi draudzīgiem un citiem pakalpojumiem, kā arī iegūt zināšanas par resursu saudzīgu izmantošanu.

PROJEKTA GALVENĀS AKTIVITĀTES

  Kartogrāfiskais materiāls  – zaļā karte, kas ar jauniešu aktīvu iesaisti un līdzdalību izstrādāta šī projekta laikā, kalpos kā rīks videi draudzīgāka dzīvesveida praktizēšanā. Kartē attēlojamie objekti iedalīti šādās grupās: tirdzniecība, ilgstpējīga pārvietošanās, veselīga brīvā laika pavadīšana, atbildīgs dabas resursu patēriņš.
  
Radošās darbnīcas – paralēli/pamīšus vides pakalpojumu apzināšanai savā apkaimē, notika arī radošās darbnīcas, lai pastiprinātu jauniešu izpratni par videi draudzīga dzīvesveida būtiskumu:
Kustību darbnīca „Aktīva kustība pilsētvidē”.
Pilsētas iepazīšana- ekspedīcija „Tepat aiz stūra” pirmais sektors.
Radošā darbnīca „Mans dārziņš pilsētā”.
Pilsētas iepazīšana- ekspedīcija „Tepat aiz stūra” otrais sektors.
Radošā darbnīca „Eko kosmētisko lietiņu veidošana”.
Pilsētas iepazīšana- ekspedīcija „Tepat aiz stūra” trešais sektors.
Radošā darbnīca „Veco mantu neticamās pārvērtības”.
Pilsētas iepazīšana- ekspedīcija „Tepat aiz stūra” ceturtais sektors.
Prezentācijas pasākums (fotogrāfiju izstāde).

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS

29.09.2014 – 17.11.2014

PROJEKTA PARTNERI

Baltijas Reģionālais fonds

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments