Pelēkās kāpas atjaunošana

Mēs, biedrības “homo ecos:”, Latvijas Dabas fonda un uzņēmuma “Saules aptieka” darbinieki šī gada 3. jūnijā devāmies uz Pāvilostu. Brauciena mērķis bija tur esošās atklātas pelēkās kāpas atjaunošana. Dabas teritorijas sakopšanas darbi kā alternatīva populārajām sporta spēlēm bija paša uzņēmuma “Saules aptieka” iniciatīva, kas pārtapa lieliskā sestdienas pasākumā pie jūras.

Kā skaidro Latvijas Dabas fonds, īpaši aizsargājamo atklāto kāpu biotopu komplekss veido augstvērtīgas dzīvotnes tipiskām retām un īpaši aizsargājamām sugām. Liegumā konstatētas dažādas sūnu un ķērpju sugas, kā arī 19 retas augu sugas, tajā skaitā Smiltāja neļķe un Pļavas silpurene. Smilšainajā augsnē mīt tikai jūras piekrastei raksturīgas kukaiņu sugas, piemēram, skudru lauva, kā arī sastopamas vairākas ar kāpu biotopiem saistītas putnu sugas. Taču ilgstošas cilvēka darbības rezultātā pelēkajās kāpās kuplā skaitā saaugušas mazas egles un krūmi, kuru klātbūtne kāpām raksturīgajām sugām ir nevēlama.

Būtiski tās sakopt, attīrot no minētajiem augiem. Tā saulainā 3.jūnija sestdienā Pāvilostas pelēkajā kāpā Latvijas Dabas fonda ekspertu pavadībā norisinājās sakopšanas darbi. Tostarp fonda pārstāvji skaidroja, kāpēc tik ļoti mainījies šis īpašais biotops, kas ir tās cilvēka darbības, kas to izraisījušas un kādas ir to sekas.

Pēc darba tuvējā viesu mājā “homo ecos:” Saules aptiekas darbiniekiem organizēja izglītojošu spēli par ūdens kvalitāti Baltijas jūrā, tai skaitā par medikamentu nepareizas utilizācijas ietekmi uz ūdens kvalitāti un vides veselību kopumā, piekrastes ekoloģiju, kā arī cilvēku radīto ietekmi uz vidi, raisot tematisku diskusiju par apskatītajiem jautājumiem. Dažādu medikamentu (tai skaitā antibiotiku) koncentrācija ūdeņos ir problēma, kuru izraisa arī medikamentu lietotāju zināšanu trūkums par to, kā un kur tos nogādāt pēc lietošanas vai derīguma termiņa beigām. Latvijā medikamentu utilizācija ir brīvprātīga iniciatīva, ar kuru šobrīd nodarbojas daļa aptieku.

Biedrība “homo ecos:” un Latvijas Dabas fonds atzīst, ka pasākumi ar nolūku veicināt atbildības uzņemšanos par kādu no dabas objektiem, tos sakārtojot, vērtējami atzinīgi: “Ārvalstīs šādi pasākumi notiek visai bieži un mēs vēlētos tos popularizēt arī Latvijā. No tā iegūtu ne tikai daba, bet arī vietējās pašvaldības, dabas aizsardzības organizācijas un sabiedrība kopumā”, norāda biedrības pārstāvis Artūrs Jansons.

Paldies dziesminiekam Edgaram Šubrovskim un viņa draugiem par muzikālo priekšnesumu pasākumā.

 

Nav komentāru


Uzraksti komentāru!

Your email address will not be published Required fields are marked *

 

*