Pārtikas neredzamā puse

2015. gadā “homo ecos:” sadarbībā ar žurnālu“National Geographic Latvija” lielākajās Latvijas pilsētās izstādīja lielformāta fotogrāfijas, kuras vairāku gadu garumā uzņēmuši žurnāla fotogrāfij, meklējot atbildes uz jautājumu, kur ņemt pietiekami daudz pārtikas 9 miljardiem iedzīvotāju 2050. gadā, kad mūsu būs par diviem miljardiem vairāk. No 2014. gada maijam līdz decembrim žurnāla “National Geographic Latvija” tika publicēta īpaša rakstu sērija astoņu mēnešu garumā stāstot, kā to izdarīt, nepārslogojot planētu.

Viena no izstādē iekļautajām fotogrāfiju sērijām “Piecu soļu plāns – kā pabarot pasauli?” mudina domāt par draudiem videi ar ko “parasti iztēlojamies mašīnas un skursteņus, nevis pusdienas. Tomēr patiesība ir tāda, ka mūsu nepieciešamība pēc ēdiena rada vienu no lielākajiem draudiem planētai,” teikts izstādes aprakstā, turpinājumā piedāvājot arī plānu:

  • Nepalielināt lauksaimniecības pēdas nospiedumu.
  • Izaudzēt vairāk jau esošajās saimniecībās.
  • Efektīvāk izmantot resursus.
  • Mainīt uzturu.
  • Samazināt pārtikas izšķērdēšanu.

Izstādē apskatāmas ne tikai 2014. gada bildes, bet arī vecākas fotogrāfijas, kas atspoguļo pārtikas produktu audzēšanu jaunattīstības valstīs, iekļaujot gan izteiksmīgus zemnieku portretus, gan dažādu produktu audzēšanas apstākļus, gan industriju skartas dabas teritorijas.

Šobrīd daļa pasaules iedzīvotāju nesaņem pietiekamu uzturu, cieš badu, un lielākā daļa badacietēju ir visnabadzīgāko pasaules valstu iedzīvotāji – sīkzemnieki jaunattīstības valstīs Dienvidamerikā, Āfrikā un Āzijā. Nodrošinot ar pārtiku attīstītās valstis, paši zemnieki dzīvo nabadzībā un ir starptautisko pārtikas ražošanas kompāniju apspiesti.

Līdzšinējā lauksaimniecības produktivitātes un ražīguma kāpināšana ir bijis vadošais piedāvājums bada samazināšanai pasaulē, taču pieredze rāda, ka šādam piedāvājumam ilgākā laika posmā ir negatīva sociālā un vides ietekme. Dominējošās lauksaimniecības ražošanas sistēmas ir degradējušas vidi, veicinājušas klimata pārmaiņas, samazinājušas bioloģisko daudzveidību un ūdens resursus un radījušas piesārņojumu, noplicinājušas augsni un veidojušas atkarību no fosilajiem resursiem.

Lai arī bads un nepietiekams uzturs visvairāk skar jaunattīstības valstis, pastāvot globalizētām pārtikas sistēmām, lokālai rīcībai ir tieša ietekme uz globālo attīstību. Attīstīto valstu iedzīvotāji, pie kuriem pieder arī Latvijas iedzīvotāji, patērē lielu daļu pasaules lauksaimniecības radīto produktu. Tieši patērētāji var spert nozīmīgus soļus atbildīga pārtikas patēriņa un ilgtspējīgu pārtikas ražošanas sistēmu virzienā, ar savu izvēli atbalstot gan vietējo lauku attīstību, gan jaunattīstības valstu lauksaimnieku labklājību.

Žurnāla “National Geographic” ceļojošā izstāde ir daļa no kampaņas par atbildīgu pārtikas patēriņu “Beidz spēlēt pārtikas cirku!”. Kampaņa norisinās biedrības Latvijas Platforma attīstības sadarbībai projekta “Glokalizācija – vietējā atslēga globālai attīstībai. Eiropas gads attīstībai 2015 un ES Prezidentūras projekts Latvijas ES Prezidentūrai 2015” un organizācijas “homo ecos:” projekta “Lokālā rīcība globālai attīstībai” ietvaros.

Izstāde tapusi ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

Nav komentāru


Uzraksti komentāru!

Your email address will not be published Required fields are marked *

 

*