Par biedrību

Biedrība “homo ecos:” apvieno domubiedrus, kuriem ir svarīga līdzsvarota, cilvēku un planētas vajadzībām atbilstoša attīstība.

Biedrības mērķis ir stiprināt sociālu kustību, kuras dalībnieki atbalsta zaļas idejas un kuri maina vai uzlabo savus ikdienas paradumus, lai dzīvotu videi un cilvēkiem draudzīgi.

Biedrībai ir plašs sadarbības partneru un draugu loks: iedzīvotāji, neformālās grupas, biedrības, uzņēmumi, valsts un pašvaldības iestādes.

“homo ecos:” izglīto, iesaista, iedvesmo un iedrošina tos,  kuriem rūp nākamo paaudžu vajadzības:
  • izglīto – biedrība organizē pasākumus, lai informētu un izglītotu sabiedrību par aktuālajām vides tēmām – “homo ecos:” Zaļajā stāvā notiek semināri, diskusijas, kino vakari un citi pasākumi un ir pieejama resursu krātuve ar noderīgiem materiāliem, biedrība veido radio raidījumu “Zaļā Ceturtdiena” radio StarFM, plašākas sabiedrības uzrunāšanai biedrība organizē sociālās kampaņas
  • iesaista – “homo ecos:” iesaista biedrības mērķauditoriju vides jautājumu aktualizēšanā un risināšanā, biedrība organizē brīvprātīgo darbu, piedalās darbnīcās un pasākumos, kur iesaista sabiedrību. Viena no biedrības iniciatīvām ir fitoremediācijas metodes izmantošana degradēto un piesārņoto teritoriju attīstīšanā, kas tika sākta 2013.gada pavasarī ar Sajūtu dārza veidošanu Sarkandaugavā.
  • iedvesmo un iedrošina - “homo ecos:” rada telpu un laiku, kur satikties cilvēkiem, kuri vēlas mainīt ikdienas paradumus, lai, apmainoties ar idejām un pieredzi, gūtu iedvesmu un iedrošinājumu, ka risinājumi videi draudzīgai dzīvošanai ir pieejami ikvienam.

Biedrībā “homo ecos:” meklējiet informāciju, iesaisti, iedvesmu un iedrošinājumu par klimata pārmaiņām, zaļajiem paradumiem, zaļo iepakojumu, bez atkritumiem principu, Latvija – zaļākā valsts pasaulē un ilgtspējīgi pasākumi.

Biedrības vērtības