Seminārs “BEZ ATKRITUMIEM”


Biedrība “homo ecos:” projekta “Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana jautājumos, kas saistīti ar līdzdalību politikas plānošanā un ieviešanā par atkritumiem kā izmantojamiem resursiem” ietvaros 2014. gada 18. jūnijā no plkst. 12.30 līdz 17.00 Birojnīcā organizēja semināru nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvjiem, kā arī citiem interesentiem “BEZ ATKRITUMIEM. Atkritumu samazināšanas iespējas Latvijā”

 (semināra programma un uzskates materiāls atrodams šeit.)

Pasākuma laikā tā dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta ietvaros izstrādātajām vadlīnijām „Bez atkritumiem. Vadlīnijas nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanai,” kuru mērķis ir stiprināt nevalstisko organizāciju administratīvo kapacitāti, zināšanas un līdzdalību politikas plānošanā un ieviešanā attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar atkritumu kā resursu efektīvu izmantošanu.

Biedrības „homo ecos:” vadītāja Santa Krastiņa: „Sadarbībā ar organizācijām „Latvijas Zaļā kustība” un „Zaļā brīvība“ esam izstrādājuši vadlīnijas, kuras soli pa solim iepazīstina ar atkritumu apjoma samazināšanas un pārstrādes iespējām Latvijā, kā arī sniedz ieteikumus NVO komunikācijai ar pašvaldībām un iedzīvotājiem. Semināra ietvaros arī mēs, biedrība „homo ecos:”, vairāk pastāstīsim par dažādām mūsu īstenotām radošām aktivitātēm, kuras ikviens darboties gribošs cilvēks var izvērst arī savos novados, iesaistot iedzīvotājus un parādot tiem, ka atkritumu samazināšana var būt aizraujošs un radošs process, piepildīts jauniem atklājumiem un iespējām.”

Semināra pirmās daļas ietvaros vides organizācijs “Latvijas Zaļā kustība” pārstāve Ināra Teibe sniedza ieskatu projekta ietvaros izstrādātajās vadlīnijās, prezentācija pdf pieejama šeit: Bez atkritumiem
Par bezatkritumu sabiedrību kā risinājumu atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem stāstīja “Zaļā brīvība” valdes priekšsēdētājs Jānis Brizga, prezentācija pdf pieejama šeit: Bezatkritumu sabiedrība
Valsts un pašvaldību lomu atkritumu samazināšanā Latvijā iezīmēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere, prezentācija pdf pieejama šeit: Aktualitātes un attīstības perspektīvas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomā Latvijā
Par Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija pieredzi  stāstīja ZAAO valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais, prezentācija pdf pieejama šeit: Valsts un pašvaldību loma atkritumu samazināšanā

Otrajā pasākuma daļā tika stāstīts par sabiedrības izglītošanas nozīmi atkritumu samazināšanas veicināšanā, sociālo uzņēmējdarbību kā iespēju atkritumiem pārtapt jaunos produktos un bezatkritumu dzīvesveidu, neizmetot, bet salabojot, atdodot, iemainot un pārvēršot lietas.
“homo ecos:” projektu vadītāja Agita Pusvilka - par Itālijas pilsētas Lukas veiksmes stāstu zero waste ieviešanā Eiropā, prezentācija pdf pieejama šeit: Lukas provinces bezatkritumu sabiedrība
„Buteljons”, prezentācija pdf pieejama šeit: Stikla pārvērtību punkts
„Otra elpa”, prezentācija pdf pieejama šeit: Otrā elpa
„Andelemandele”, video par iniciatīvu šeit.
„Lude”, prezentācija pdf pieejama šeit: Dizains ar labu karmu
„Rīgas darbnīca”, prezentācija pdf pieejama šeit: Akmens, metāla, stikla un koka pārvērtības
„homo ecos:” pieredzes stāsti – par biedrības iniciatīvām bez atkritumu dzīvesveida popularizēšanā, prezentācija pdf pieejama šeit: homo ecos: meistardarbnīcas, par bioloģisko atkritumu izmantošanu prezentācija pdf pieejama šeit: Iniciatīvas pasaulē un Latvijā
„Humana People to People in Latvia” prezentācija pdf pieejama šeit: Modes talka

 

ESF projekts „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana jautājumos, kas saistīti ar līdzdalību politikas plānošanā un ieviešanā par atkritumiem kā izmantojamiem resursiem”, Līguma identifikācijas Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/110/136 (projekta īstenotājas: biedrības “homo ecos:”, “Zaļā brīvība” un “Latvijas Zaļā kustība”)

 

Komentēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta

KOMENTĒT