Aptauja

Lai labāk izprastu pasākumu organizētāju attieksmi un vajadzības ilgtspējīgu pasākumu organizēšanā, veidojot “ROKASGRĀMATU VIDEI DRAUDZĪGU PASĀKUMU ORGANIZĒŠANĀ”, homo ecos:” aptaujāja valsts un pašvaldību iestāžu, nevalstisko organizāciju un pasākumu rīkošanas uzņēmumu pārstāvjus.

Aptaujā tika aicināti piedalīties vairāk nekā 100 dažādu pasākumu rīkotāju, no kuriem atsaucīgi bija 39.
80% no tiem atbildēja, ka ilgtspējīgi organizētu pasākumu ideja aktuāla Latvijā kopumā un arī katrā organizācijā individuāli. Atbildot uz jautājumu, kādiem vides ilgtspējības aspektiem jau šobrd tiek pievērsta uzmanība organizējot pasākumu, 18% norādīja, ka izvēlas pārdomāti pārtiku un ēdinātājus, kā arī dažādus pirkumus,  20% – reklāmas un prezentācijas materiālus, savukārt dalībnieku izmitināšana un ūdens patēriņš  aktuāls tikai apmēram 9% aptaujāto.

Aptaujātie atzīst, ka visgrūtāk īstenojamās zaļās iniciatīvas pasākumos ir transporta plānošana tā, lai samazinātu tā ietekmi uz vidi (22.5%), tam sako izmitināša un atkritumu apsaimniekošana pasākumu ietvaros, attiecīgi 17% un 15%.

Organizēt pasākumus zaļi palīdzētu pārliecība, ka tādā veidā izdosies racionāli iztērēt pasākumam paredzēto budžetu un arī ietaupīt. To apstiprinājuši 40% aptaujāto. Savukārt kaitējuma videi samazināšana nozīmīga 27%.

Aptaujas dalībnieki atzinuši, ka visvairāk viņiem noderētu tieši citu organizatoru pieredze zaļo iniciatīvu ieviešanā (23 no 39 aptaujātajiem), bet vismazāk noderīga būtu informācija par ietekmi uz vidi.

Aptaujas dati aplūkajamo šeit.

Aptauja veikta projekta “Guidelines for Sustainable Event Management” (Nr. NGSLV-206) ietvaros, kas tiek īstenots ar Ziemeļu Ministru padomes biroja līdzfinansējumu.

norden