Kūdras atradņu analīze

Par projektu

Par projektu

Projekta mērķis ir sagatavot Latvijas kūdras atradņu datu pirmreizējo analīzi un kvalitātes izvērtējumu ilgtspējīgas zemes dzīļu izmantošanas principu izstrādei, kā arī veikt kūdras atradņu datu papildināšanu un labošanu to kvalitātes un pieejamības uzlabošanai.
Kūdras atradņu analīze
Informatīvais seminārs

Informatīvais seminārs

Informatīvā semināra mērķis ir atspoguļot purvus, kā unikālas ekosistēmas Latvijas un pasaules mērogā, lai, plānojot to izmantošanu un aizsardzību, varētu panākt vienotu izpratni visām ieinteresētajām pusēm par purvu izmantošanas un aizsardzības problemātiku, raksturojošiem terminiem un aktuālajiem izaicinājumiem saistībā ar valsts ilgtermiņa attīstības mērķiem un klimata pārmaiņu samazināšanu, kā arī pielāgošanos tām.
Kūdras atradņu analīze
Komentēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta

KOMENTĒT