Pakalpojumi

rsz_1lekcijas

LEKCIJAS

Atbildīgs patēriņš
Aprites ekonomika

rsz_2konsultācijas

KONSULTĀCIJAS

Zaļo biroju programma
Videi draudzīgi pasākumi

DARBNĪCAS

DARBNĪCAS

Resursu atkārtota izmantošana
Dzīve bez atkritumiem

rsz_1rsz_1pārgājiens

EKSPEDĪCIJAS UN EKSKURSIJAS

Pārgājieni un talkas Latvijas dabā

rsz_1rsz_1spēles

SPĒLES

Izzinošas spēles par klimata pārmaiņām un atbildīgu patēriņu