Konsultācijas

rsz_1konsultācijas
Videi draudzīgu pasākumu norise sākas jau ar pirmajiem tā plānošanas soļiem un noslēdzas tikai pēc pasākuma, kad tiek izvērtēts, kas ir izdevies veiksmīgi un kas — mazāk sekmīgi. Labas iniciatīvas mēdz neizdoties, ja to plānošana uzsākta pārāk vēlu un ir sasteigta, tāpēc ir svarīgi pasākumu plānot laicīgi, iesaistot ekspertus.

“homo ecos:” konsultācijām ir vairāki soļi – sadarbība plānošanā, īstenošanā un uzraudzībā.

Atbildīgi organizēts pasākums sākas ar pašu organizatoru apziņas veidošanu un iesaisti, informēšanu un izglītošanu, jo tikai zinoša komanda var nodrošināt videi draudzīga pasākuma norisi, kā arī turpināt aizsākto praksi katrā nākamajā pasākumā. Galvenās tēmas, kuras svarīgi apzināt videi draudzīga pasākuma organizatoriem: siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas, pasākuma dalībnieku apmešanās vietas, videi draudzīga enerģija, transports, ilgtspējīgi pirkumi un pakalpojumi, atkritumu apsaimniekošana, ūdens patēriņš, sanitārās sistēmas, atbildīga pārtikas izvēle.

Aicinām ieskatīties “homo ecos:” Videi draudzīgi pasākumu organizēšana rokasgrāmatā, lai rastu iedvesmu sazināties ar mums.

KAM?

Uzņēmumiem, organizācijām, skolām, universitātēm u.c.

VIETA

  Izbraukuma konsultācijas jūsu telpās.

SAZIŅAI