Lekcijas

Biedrība “homo ecos:” sabiedrības vides izglītošanā un iesaistē darbojas jau 10 gadus un ir iniciējusi vai piedalījusies dažādos vides projektos. Esam uzkrājuši zināšanas un pieredzi, ar kurām biedrības cilvēki paši vai, piesaistot mūsu draugus ekspertus, ir gatavi dalīties skolās, augstskolās, jauniešu centros, pieaugušo mācību centros, uzņēmumos, tematiskajos projektos, konferencēs un forumos. Lekcijas tematu izklāsts (pasniegšanas pieeja, izvēlētās metodes, informācijas apjoms, valoda utt.) tiek piemērots katrai auditorijai.

Lekcijas iesakām apvienot ar radošajām darbnīcām.

LEKCIJU TEMATI

  “ZERO WASTE”, LEKCIJA AR DARBNĪCU

Lekcija par “Zero Waste” filozofiju un principiem kopā ar darbnīcu uzskatāmi atklāj bez atkritumu prakses iespējas un piemērus. Zero Waste (latviski – nulles atkritumi) kustība radusies pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados, un tās vīzija ir pasaule bez atkritumiem. Temata izklāstā iekļauts pilns resursu aprites cikls – sākot no pārdomāta patēriņa un tā samazināšanas, līdz pat atkritumu šķirošanas pārstrādei.

  ATBILDĪGS PĀRTIKAS PATĒRIŅŠ

Lekcija par atbildīgu pārtikas patēriņu radīs izpratni par cilvēkam un videi draudzīgu pārtikas izvēli. Atbildīgs pārtikas patēriņš – tā ir cieņa pret planētu un tās iemītniekiem – cilvēkiem, dzīvniekiem, augu valsti.

  UZLĀDĒ PASAULI!

Lekcija par klimata pārmaiņām radīs izpratni par atjaunojamo un fosilo energoresursu saistību ar globālo sasilšanu un klimata pārmaiņām. Klimata pārmaiņas Latvijā – iespējas un izaicinājums.

  VIDEI DRAUDZĪGI PASĀKUMI

Lekcijā klausītāji uzzinās, kas ir videi draudzīgs pasākums un kāpēc ir svarīgi piedomāt par savu rīcību attiecībā pret vidi, organizējot lielākus un mazākus pasākumus.

  TĒMA PĒC PIEPRASĪJUMA

“homo ecos:” sagatavos lekciju par pieprasīto tēmu, pēc nepieciešamības piesaistot arī ekspertus. Vides tēmas: transports, produktu izvēles, produktu iepakojumi, komposts u.tml.

KAM?

Jauniešiem, pieaugušajiem, senioriem, uzņēmumiem.

VIETA

   izbraukuma lekcija jūsu telpās, iespēja piesaistīt vairākus ekspertus, dalīt klausītāju grupu

IZMAKSAS

Pakalpojuma cena tiek aprēķināta atbilstoši izvēlētajai lekcijas tēmai, nepieciešamajiem materiāliem, norises vietai (ceļa izdevumi) un pasākumam plānotajam laikam. Orientējoši: lekcija biedrības telpās – sākot no 70 eiro, izbraukuma lekcija – sākot no 100 eiro.

SAZIŅAI