Leļļu teātris

“homo ecos:” leļļu teātrī bērni uzzina par dabai draudzīga dzīvesveida pamatiem un paši iesaistās stāsta veidošanā. Leļļu teātris bērniem palīdzēs saprast cilvēka un dabas attiecības vienkāršos, bērniem saprotamos stāstos.

GATAVIE SCENĀRIJI

  PAR ATKRITUMIEM

Leļļu teātrī tiek apspēlēta tēma par atkritumu vākšanu un šķirošanu. Stāstā darbojas apzinīgais Oskars, kas meklē nekaunīgos vides piesārņotājus un risinājumus atkritumu šķirošanai. Lelles no dažādiem pārstrādājamiem materiāliem, piemēram, plastmasas, kartona, stikla u.t.t., palīdz galvenajam varonim atrisināt atkritumu lietu. Pēc izrādes bērni veido lelles radošajā darbnīcā, tiek sniegta iespēja spēlēt savu teātri.

  PAR KOKU GLĀBŠANU

Leļļu teātris stāsta par koku nozīmi un nepieciešamību tos aizsargāt. Galvenais varonis Oskars un viņa suns Breksis komunicē ar bērniem un kopā uzzina, kā koku daudzums ietekmē gaisa kvalitāti, cik svarīgi koki ir mūsu un visas dabas veselībai. Bērni kopā ar lellēm iesaistās stāstā un izglābj varoņu iemīļoto koku no nozāģēšanas.

  PAR ATKRITUMIEM DZĪVES VIETĀ (aplikāciju stāsts)

Aplikāciju stāstā “Edijs un Fricis kārto māju” pasākuma vadītājs sarunājas ar bērniem, uz sienas izkārtojot papīra tēlus, tā kopā veidojot pamācošu stāstu par atkritumu šķirošanu. Galvenais varonis Ficis ar bērniem apspriež dažādus materiālus, kopā saprotot, kurā atkritumu spainī katra lieta iederās.

  BĒRNU VEIDOTA ANIMĀCIJAS FILMA

Tēma pēc izvēles. Tiek veidotas lelles, filmēta animācijas filma par vides aizsardzības tēmām. Tēmas dažādas. Animācijas filmu var veidot pēc klienta scenārija vai “homo ecos:” scenārija.

KAM?

Bērniem (5-12 gadi)

VIETA

Izbraukuma teātris telpās vai ārā

IZMAKSAS

Pakalpojuma cena tiek aprēķināta atbilstoši izvēlētajai pasākuma vietai (ceļa izdevumi, apskaņošana), nepieciešamajiem materiāliem, pasākumam plānotajam laikam un dalībnieku skaitam.