Par biedrību

Biedrība “homo ecos:” apvieno domubiedrus, kuriem ir svarīga līdzsvarota, cilvēku un planētas vajadzībām atbilstoša attīstība.
Biedrības mērķis ir stiprināt sociālu kustību, kuras dalībnieki atbalsta zaļas idejas un kuri maina vai uzlabo savus ikdienas paradumus, lai dzīvotu videi un cilvēkiem draudzīgi.
Biedrībai ir plašs sadarbības partneru un draugu loks: iedzīvotāji, neformālās grupas, biedrības, uzņēmumi, valsts un pašvaldības iestādes.

"HOMO ECOS:" IZGLĪTO, IESAISTA, IEDVESMO UN IEDROŠINA TOS, KURIEM RŪP NĀKAMO PAAUDŽU VAJADZĪBAS

 IZGLĪTO – biedrība organizē pasākumus, lai informētu un izglītotu sabiedrību par aktuālajām vides tēmām – “homo ecos:” organizē seminārus, diskusijas, kino vakausi un citus pasākmus un mājas lapā, sociālajs tīklos ir pieejama resursu krātuve ar noderīgiem materiāliem, biedrība veido radio raidījumu “homo ecos:” Zaļā ceturtdiena STAR FM, plašākas sabiedrības uzrunāšanai biedrība organizē sociālās kampaņas.

 IESAISTA – “homo ecos:” iesaista biedrības mērķauditoriju vides jautājumu aktualizēšanā un risināšanā, biedrība organizē brīvprātīgo darbu, piedalās darbnīcās un pasākumos, kur iesaista sabiedrību.

  IEDVESMO UN IEDROŠINA – “homo ecos:” rada telpu un laiku, kur satikties cilvēkiem, kuri vēlas mainīt ikdienas paradumus, lai, apmainoties ar idejām un pieredzi, gūtu iedvesmu un iedrošinājumu, ka risinājumi videi draudzīgai dzīvošanai ir pieejami ikvienam.
Biedrībā “homo ecos:” meklējiet informāciju, iesaisti, iedvesmu un iedrošinājumu par klimata pārmaiņām, zaļajiem paradumiem, zaļo iepakojumu, bez atkritumiem principu, Latvija – zaļākā valsts pasaulē un ilgtspējīgi pasākumi.

"HOMO ECOS:" VĒRTĪBAS

ILGTSPĒJA
“homo ecos:” aicina rīkoties ilgtspējīgi, lai mūsu paaudzes dzīvesveids neapdraudētu nākamo paaudžu iespējas dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.
SADARBĪBA
“homo ecos:” sadarbojas ar plašu domubiedru loku, lai kopējiem spēkiem īstenotu savas ieceres un saglabātu pasaules resursus nākamajām paaudzēm.
KVALITĀTE
“homo ecos:” darbības kvalitāti raksturo mērķtiecīgums, atbildība pret sadarbības partneriem, domubiedriem un brīvprātīgajiem, kā arī centieni rīkoties videi draudzīgi.
DEGSME
“homo ecos:” sastapsiet cilvēkus ar mirdzošām acīm un karstām sirdīm. Mēs ticam, ka ar degsmi varam radīt pārmaiņas sabiedrībā, lai veidotu labāku pasauli.