KONTAKTINFORMĀCIJA

Biedrība “homo ecos:”

    office@homoecos.lv

REKVIZĪTI

Biedrība “homo ecos:”
Vienotais reģ. nr.: 4000 811 9721
Banka: AS Swedbank, HABALV22
Norēķinu konts: LV38HABA0551019099894

SAZIŅAI